Моніторинг якості освіти

Пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу в 2017/2018 н.р. є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Для реалізації програмно-методичного забезпечення освітнього процесу колективом було обрано комплексну освітню програму «Дитина»,  та парціальні програми відповідно до Робочого навчального плану на 2017/2018 н.р.

Формою планування освітньо-виховного процесу було обрано планування за режимними моментами. Було здійснено забезпечення освітньо-виховного процесу методичною базою (примірники програми на кожну групу, методичні посібники, наочність).

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу аналізується планування освітньо-виховної роботи вихователів. Аналіз свідчить, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються.

Відповідно до плану роботи щодо проведення моніторингових досліджень у 2017/2018 навчальному році, а також з метою якісної оцінки і корекції виховно - виховної діяльності, оцінки реалізації комплексної освітньої програми «Дитина», парціальних програм, було видано наказ директора ДНЗ №15 від 31.08.2017 № 65-о «Про організацію проведення моніторингу в ДНЗ №15», згідно якого здійснюється моніторингове дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина».

Метою даного моніторингового дослідження є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та завдань освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного діагностування здійснюється тричі на рік: на початку навчального року (вихідний),  в середині (проміжний) та наприкінці календарного року (підсумковий).

З  метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх ліній Базового компоненту, вихователям  запропоновано за картками спостереження  відповідно  визначених критеріїв оцінити досягнення дошкільників.

Ключовим етапом даного моніторингового дослідження стало узагальнення даних щодо сформованості компетентності дошкільників за освітніми лінями відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»в цілому.

Переглядів: 45
Дата публікації: 10:18 04.04.2018
Директор

Березюк Валентина Степанівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук