Поточна діяльність | Публічна інформація, стаття 30 Закону України "Про освіту" | Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

                                                                            

Перелік чинних освітніх програм,

які будуть реалізовуватись у 2018/2019 навчальному році

Назва програми

Автор

Коли і ким затверджено

Освітні програми

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Освітня програма "Дитина", затверджена Міністерством освіти і науки України, побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). 

У програмі зміст освітньої роботи з дітьми структуровано за принципом інваріантності та варіативності.

Програма пропонує дорослим - вихователям і батькам дітей дошкільного віку вибудовувати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей кожного вікового періоду. Її зміст є науково виваженим, однак це не заперечує можливість його варіювання залежно від темпу індивідуального розвитку дитини. Особливістю змісту є його "дешколяризація" - розвиток дітей, розвиток інтересу до пізнання, активності, допитливості, їх відкритості до взаємодії і спілкування готовності до експериментування, випробування себе.

 

наук. кер.

Огнев`юк В.О.

Автори:

 Бєлєнька Г.В.,

Богініч О.Л.,

Вертугіна В.М.,

Волинець К.І.

Лист МОН України

від 09.11.2015

№ 1/11-16163

Парціальні програми

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

О.А. Грабарєва,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)

Програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

 

М. Єфименко

Лист ІІТЗО від 11.06.2014

 №14.1/12-Г-869

Програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку»

 

І.А. Кулікова,

Т.М. Шкваріна

Лист ІІТЗО

від 28.07.2015

№ 1.4/18-Г-952

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

 

                                                                                                                                         

Переглядів: 46
Дата публікації: 09:00 31.05.2018
Директор

Березюк Валентина Степанівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук