Методична служба | Організація гурткової роботи
Організація гурткової роботи

/Files/images/12-column-grid-kopija.png

ПОЛОЖЕННЯ

про гурток в Куп'янському дошкільному навчальному закладі –ясла-садок- №15 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

1.Загальні положення

1.1.Гурток (студія, секція) в дошкільному закладі (далі–гурток) є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета — задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

1.2.Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш поширені гуртки естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні); спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо); іноземної мови тощо.

1.3.Гурток будує свою роботу відповідно до цього Положення, парціальними програмами, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, Програми роботи гуртка, розкладу та плану роботи ДНЗ.

Методичні рекомендації щодо організації

гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі

/Files/images/Безымянный.png

 

Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу.

Мета гуртка:

Задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Профільне спрямування гуртків :

естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні);

спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу тощо);

іноземної мови тощо.

Гурток будує свою роботу відповідно Положення про гурток в дошкільному закладі, Програми сприяння розвитку дитячої обдарованості ДНЗ, Програми роботи гуртка, розкладу та плану роботи ДНЗ.

Документація керівника гуртка:

 • Програма роботи гуртка

 • перспективний та календарний плани

 • розклад роботи гуртка

 • матеріали діагностики вихованців, анкетування батьків

 • список гуртківців

 • журнал обліку гурткової роботи

Організація роботи гуртка

1. Керує роботою гуртка педагогічний працівник ДНЗ на добровільних засадах.

2. Гурток об’єднує до 12 – 15 дітей.

3. Визначаючи профіль гурткової роботи в ДНЗ, враховуються кілька чинників, як-от:

 • інтереси та хист самих вихованців, чиї вподобання вивчають батьки і педагоги під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній діяльності, в іграх тощо;

 • замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, у бесідах;

 • наявність матеріальних умов для організації результативної роботи (спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів навчання);

 • кадрове забезпечення (керівником гуртка може бути педагог, що має відповідні здібності та бажання).

4. Програмове забезпечення гурткової роботи:

 • парціальні програми, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 • адаптована авторська програма, складена його керівником на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма має узгоджуватися з освітньою, за якою працює ДНЗ. При цьому керівник гуртка не має права копіювати її, а навпаки, може у поставлених завданнях і змісті, перевищувати рівень стандарту в межах обізнаності дітей-гуртківців.

 • фахову експертизу авторської програми здійснюють методист і завідувач ДНЗ. У разі потреби до цієї справи залучаються й інші фахівці відповідного профілю, а вже після доопрацювання програма виноситься для обговорення та затвердження на засідання педагогічної ради перед початком навчального року.

5. Перспективний план (сітка гурткових занять) розробляється на навчальний рік, затверджується завідувачем ДНЗ. У ньому зазначаються дати проведення, тематика й основна мета занять. Календарно - тематичний план містить розробки занять на 1—2 тижні (з орієнтовного розрахунку — одне заняття щотижня). Зазначаються тема, програмові завдання, обладнання, матеріали, атрибути та (схематично) хід кожного заняття. Робота гуртка планується на рік на початку навчального року, але в II півріччі можна провести корегування плану (якщо в цьому виникне необхідність). Теми, які включені в план, можуть бути замінені в залежності від можливостей і здібностей дітей.

6. Робота гуртків припиняється під час літнього оздоровчого періоду.

7. З метою активізації роботи гуртків та забезпечення диференційованого підходу керівники можуть розробляти для вихованців індивідуальні завдання.

8. Збереження дитячих робіт:

 • Кожна дитина повинна мати підписану папку, де зберігаються її оформлені і незакінчені роботи.

 • Колективні роботи зберігаються у великих папках (які можна зробити з картону).

 • Готові роботи використовуються в оформленні інтер’єру груп, приміщень ДНЗ. Роботи повинні мати підписи з назвою роботи, датою її виконання, прізвищем, ім’ям та віком дитини і прізвищем керівника.

9. Підведення підсумків роботи гуртків:

 • Підведення підсумків роботи гуртка може проводиться двічі на рік у вигляді, наприклад, Свята Мистецтв, де обов’язково проводиться виставка дитячих робіт і організовується ігрова розважальна програма. В І півріччі свято організовується за участю батьків гуртківців і дітей всієї групи, в якій проводиться гурткова робота. В II півріччі — за участю всіх дітей дитячого садка і всіх гуртківців, які є в дитячому садку.

 • Керівник гуртка подає письмовий звіт про роботу гуртка за навчальний рік.

Режим роботи гуртків

на 2017/2018 навчальний рік

 

№ з/п

Вікова група

Назва гуртка

Кіль-ть годин на тиждень

Керівник гуртка

Час роботи гуртка

 1.  

ІІ молодша група

(від 3 до 4 років)

Група №10

Гурток

«Здоров'ятко»

1

Шишка Р.А.

вихователь групи №10

П’ятниця

З 15.40 до 15.55

 

 1.  

ІІ молодша група

(від 3 до 4 років)

Група №3

Гурток

«Здоров'ятко»

1

Харченко Т.М.

вихователь групи №3

П’ятниця

З 15.40 до 15.55

 

 1.  

ІІ молодша група

(від 3 до 4 років)

Група №5

Гурток

«Здоров'ятко»

1

Писаревська Н.Є.

вихователь групи №5

П’ятниця

З 15.40 до 15.55

 

 1.  

Середня  група

(від 3 до 4 років)

 

Група №8

Гурток «Джерельце»

(пісенна творчість)»

1

Гетьманська М.П.

Керівник музичний

 

П’ятниця

З 15.40 до 16.00

 

 1.  

Середня  група

(від 3 до 4 років)

 

Група №13

Гурток «Джерельце»

(пісенна творчість)»

1

Бєляєва І.О.

Керівник музичний

 

П’ятниця

З 15.40 до 16.00

 

 1.  

Старша група

(від 5 до 6 (7) років)

 

Група №1

Гурток «Англійська мова»

2

Рябцева В.В.

вихователь

 

Понеділок

З 15.30 до 15.55

Середа

З 15.30 до 15.55

Гурток

«Хореографія»

2

Суркова К.І.

Хореограф ЦДЮТ

 

Понеділок

З 15.55 до 16.20

Середа

з 15.55 до 16.20

 1.  

Старша група

(від 5 до 6 (7) років)

Група №11

Гурток «Англійська мова»

2

Рябцева В.В.

вихователь

Вівторок

З 15.30 до 15.55

Четвер

З 15.30 до 15.55

Гурток

«Хореографія»

2

Суркова К.І.

Хореограф ЦДЮТ

 

Вівторок

З 15.55 до 16.20

Четвер

З 15.55 до 16.20

 1.  

Старша група

(від 5 до 6 (7) років)

Група №12

Гурток «Англійська мова»

2

Рябцева В.В.

вихователь

Віторок

З 15.30 до 15.55

П’ятниця

З 15.30 до 15.55

Гурток

«Хореографія»

2

Суркова К.І.

Хореограф ЦДЮТ

 

Вівторок

З 15.55 до 16.20

П'ятниця

з 15.55 до 16.20

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ВИБІР БАТЬКІВ В ГРУПАХ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

(варіативна складова) 

у Куп'янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№15 комбінованого типу Куп’янської міської ради

на 2017/2018 навчальний рік

 

№ з/п

Вікова група

Програма

Форма

Реквізити грифу МОНУ (для кожної програми окремий)

К-ть годин на тиждень  за навчальним планом

1.

ІІ молодша

(від 3 до 4 років)

 

Групи

№ 3,7,10

Програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

Гурток

«Здоров'ятко»

Лист ІІТЗО від 11.06.2014

 №14.1/12-Г-869

 

1

2.

Середня

(від 4 до 5 років)

 

Група № 8,13

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

Гурток

«Джерельце»

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)

1

4.

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

 

Групи № 7,10,12

«Граючись вчимося. Англійська мова». Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації

Гурток «Англійська мова»

Лист ІІТЗО

від 29.06.2011

№ 1.4/18-Г-494

 

2

5.

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

 

Групи № 7,10,12

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

Гурток

«Хореографія»

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

2

 

Перелік чинних освітніх програм,

які використовуються у 2017/2018 навчальному році у ДНЗ №15

 

Назва програми

Автор

Коли і ким затверджено

Освітні програми

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина"

наук. кер.

Огнев`юк В.О.

Автори:

 Бєлєнька Г.В.,

Богініч О.Л.,

Вертугіна В.М.,

Волинець К.І.

Лист МОН України

від 09.11.2015

№ 1/11-16163

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

 

Рібцун Ю.В.

Бартєнєва Л.І.

Гриф МОН від 05.12.2012

№1/11-18798

Парціальні програми

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

О.А. Грабарєва,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)

Програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

 

М. Єфименко

Лист ІІТЗО від 11.06.2014

 №14.1/12-Г-869

Програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку»

 

І.А. Кулікова,

Т.М. Шкваріна

Лист ІІТЗО

від 28.07.2015

№ 1.4/18-Г-952

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

       

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Переглядів: 948
Дата публікації: 10:13 26.12.2016
Директор

Березюк Валентина Степанівна

Публічна інформація
Статут ДНЗПравила внутрішнього трудового розпорядкуПріоритетні завдання ДНЗРобочий навчальний планГрафік прийому громадянЕлектронне зверненняЗведений річний статистичний звіт ДНЗЗвіт директора ДНЗ про залучення благодійної допомоги у вигляді товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт у 2017 роціЗвіт директора ДНЗ про залучення благодійної допомоги у вигляді товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт у 2018 роціЗвіт директора про основні напрямки діяльності у 2016/2017 н.р.Індивідуальний кошторис ДНЗ №15 на 2018 рікІндивідуальний кошторис на 2018 рік (зі змінами від 31.03.2018р.)Інформація про ДНЗ №15Інформація про організаційну структуру ДНЗІнформація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету І квартал 2018 рокуКадровий склад педагогічних працівників ДНЗ №15Корисні посиланняМатеріали щодо проведення інформаційно-освітньої роботи серед батьків та вихованцівМатеріально-технічне забезпечення закладу освіти у 2017-2018 н.р.Моніторинг якості освітиНаявність вакантних посадНоменклатура справ ДНЗПроектна потужність, ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти у (2017/2018 н.р.)Територія обслуговування, закріплена за закладом освітиУмови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Пошук